Home > Kalender

Opleidingen 2018 in open aanbod:

*Levensreddend handelen bij kinderen - Lochristi -3 lesuren *Zomerworkshop eerste hulp: 4 lesuren - plaats: Lochristi *Basisopleiding 15 lesuren met een certificaat conform KB 15/12/2010


Cursus levensreddend handelen bij kinderen Lochristi

Vrijdag 14 september 2018 van 19u00 tot 22u00

Zaterdag 29 september 2018 van 09u00 tot 12u00. Ontbijt inbegrepen!

Zaterdag 29 september 2018 van 18u00 tot 21u00


Wil je alles leren over Levensreddend Handelen bij Kinderen? 

Werk je in een crèche of kinderopvang en heb je je officiële attest nodig? 

Of wil je als ouder gewoon weten wat je moet doen als je kind in nood is?

Conform de afspraken met Kind & Gezin.

Tijdens deze praktijkgerichte les krijg je snel de verschillende aspecten van eerste hulp voor kinderen onder de knie. Na deze cursus weet jij perfect hoe je een kindje in nood kan helpen en zelfs het leven kan redden! Thema's die o.a. aan bod komen zijn: 

 • Correct alarmeren van de hulpdiensten 
 • Evalueren van de vitale toestand van baby's en kinderen
 • Reanimatie bij baby's tot 1 jaar
 • Koortsstuipen
 • Reanimatie van kinderen vanaf 1 jaar tot de puberteit
 • Verslikking
 • Wondzorg
 • Brandwonden
 • Vergiftiging
 • Gebruik van een AED toestel.
 • en nog veel meer

Dit zowel theorie als praktijk.
Na de les ontvangen de cursisten een officieel attest "levensreddend handelen bij kinderen", erkend door Kind en Gezin, met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Deze opleiding bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk 

Kostprijs: 40 euro per persoon.(prijs is BTW inbegrepen)

inbegrepen in de prijs:

 • opleiding 3 lesuren
 • 1 cursus "levensreddend handelen bij kinderen" per cursist!   
 • een hapje en een drankje tijdens de pauze
 • attest van opleiding

De opleiding gaat door in ons leslokaal te Lochristi, Bosstraat 48.

 Inschrijven via info@ehbo.vlaanderenZomerworkshop eerste hulp: 4 lesuren

Maandag 23 juli 2018 van 08u30 tot 12u30. Nog 10 vrije plaatsen 

Onderwerpen die aan bod komen:

 • organisatie van de dringende geneeskundige hulpverlening in België
 • alarmering van de hulpdiensten
 • basisprincipes van de eerste hulp
 • wat te doen bij verslikking
 • veiligheidshouding 
 • kneuzingen en breuken
 • bloedingen 
 • reanimatie bij kinderen en volwassenen 
 • beademen met hulpmiddelen 
 • gebruik van een AED toestel
 • en nog veel meer...

Deze opleiding telt mee als jaarlijkse bijscholing voor nijverheidshelpers!

Tijdens deze praktijkgerichte les krijg je snel de verschillende aspecten van de eerste hulp onder de knie. We leren je werken met o.a. een AED toestel. We beperken ons tijdens deze opleiding niet tot één toestel maar tonen verschillende merken...het principe blijft steeds gelijk. Na deze cursus weet jij perfect hoe je moet reageren in de meeste noodsituaties. 

Deze opleiding bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk 

Kostprijs: 65 euro per persoon. (prijs is BTW inbegrepen)


inbegrepen in de prijs:

 • opleiding 4 lesuren
 • 1 cursus "eerste hulp"
 • ontbijt
 • een hapje en een drankje tijdens de pauze
 • attest van opleiding

Om de kwaliteit van deze opleiding hoog te houden laten we maximum 12 deelnemers toe per opleiding!

De opleiding gaat door in ons opleidingscentrum te Lochristi, Bosstraat 48.

 Inschrijven via info@ehbo.vlaanderen


Basisopleiding nijverheidshelper 15 lesuren


Basisopleiding 15 lesuren met een certificaat conform KB 15/12/2010

 • dinsdag 14 augustus 2018 van 08u30 tot 16u30
 • vrijdag 31 augustus 2018 van 08u30 tot 16u30

Nog 9 vrije plaatsen

Thema's die aan bod komen tijdens deze opleiding zijn o.a.

 • correcte alarmering van de hulpdiensten
 • rautek en veiligheidshouding
 • de nieuwste reanimatierichtlijnen ERC 
 • gebruik van een AED toestel.
 • reanimatietechnieken
 • beademingstechnieken 
 • benadering van een levensbedreigende situatie 
 • benadering van een bewusteloos slachtoffer
 • stabiele zijlig 
 • benadering van een slachtoffer met een ademhalingsstilstand 
 • eerste hulp bij brandwonden 
 • verbandtechnieken 
 • eerste hulp bij bloedingen 
 • elektrocutie 
 • verstikking 
 • flauwte 
 • epilepsie 
 • hoofd- en wervelletsels 
 • breuken 
 • verstuiking en ontwrichtingen 
 • en nog veel meer
 • ...

Na deze opleiding ontvangt de cursist een wettelijk attest van basisopleiding nijverheidshelper conform het KB 15/12/2010.

Inschrijven via: info@ehbo.vlaanderen

Prijs: 200 euro per persoon. (ex btw)

Data: 2 volle dagen te Lochristi

ontbijt, middagmaal en drank inbegrepen in de prijs!

Cursusmateriaal en attest inbegrepen in de prijs.

 • dinsdag 14 augustus 2018 van 08u30 tot 16u30
 • vrijdag 31 augustus 2018 van 08u30 tot 16u30

Slechts 12 plaatsen beschikbaar!